Zaloguj
Elektroniczne sterowniki
do maszyn rolniczych
Nasza strona wykorzystuje ciasteczka.

Czujnik Kontaktronowy CK K

Czujnik w rurce Ø10 ze stali nierdzewnej osadzony jest na 20cm przewodzie zakończonym 2-stykowym złączem żeńskim z gumą uszczelniającą; mocowanie za pomocą nakrętek z podkładką sprężynującą.

Może być stosowany jako:
  • czujnik położenia elementów ruchomych
  • czujnik obrotów
  • czujnik drogi (koła); do pomiaru prędkości
  • Zastosowanie tego typu czujnika jako czujnika drogi nie jest zalecane ze względu na konieczność bardzo precyzyjnego montażu kilku magnesów (co najmniej 4).
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

W dniu 15 września 2021 r. Elplant Sp. z o.o. podpisała umowę nr POIR.01.01.01-00-2146/20 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych urządzeń specjalnego przeznaczenia do zastosowania w budowie maszyn rolniczych, o wysokim udziale elektroniki i zaawansowanych systemów automatyzacji”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań technicznych realizujących zabiegi agrotechniczne w sposób minimalizujący nakłady energetyczne, pracę ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Całkowity koszt projektu: 6 543 375,00 zł

Dofinansowanie: 4 719 275,00 zł