Zaloguj
Elektroniczne sterowniki
do maszyn rolniczych
Nasza strona wykorzystuje ciasteczka.

ECU 24 I/ONowość

Electronic Control Unit 24 I/O

Puszka ECU jest podstawowym elementem systemu ISOBUS.
Zamontowana na maszynie, umożliwia komunikację terminala z czujnikami
i pozostałymi elementami sterowania połączonymi wiązkami przewodów.

Podstawowe cechy ECU:
- solidna obudowa z nylonu wzmacniana włóknem węglowym odporna na
warunki atmosferyczne (klasa IP 67)

Do puszki podłączane są:
- przewód zasilający (z instalacji 12V)
- przewód sterujący
- wiązki przewodów (czujniki, zawory)
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

W dniu 15 września 2021 r. Elplant Sp. z o.o. podpisała umowę nr POIR.01.01.01-00-2146/20 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych urządzeń specjalnego przeznaczenia do zastosowania w budowie maszyn rolniczych, o wysokim udziale elektroniki i zaawansowanych systemów automatyzacji”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań technicznych realizujących zabiegi agrotechniczne w sposób minimalizujący nakłady energetyczne, pracę ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Całkowity koszt projektu: 6 543 375,00 zł

Dofinansowanie: 4 719 275,00 zł