Zaloguj
Elektroniczne sterowniki
do maszyn rolniczych
Nasza strona wykorzystuje ciasteczka.

Puszka zasilająca ISOBUSNowość

Puszka przyłączeniowa pozwala na szybką i kompleksową modyfikację wybranej
maszyny i możliwość sterowania w standardzie ISOBUS, przy pomocy
ujednoliconego zestawu urządzeń pracujących w tym standardzie. Zastosowanie
takiego rozwiązania znacznie upraszczaja pracę oraz uniwersalność maszyny,
jednocześnie zwiększając jej atrakcyjność. Ustandaryzowane złącze pozwala
zarówno na komunikację ECU z terminalem (VT) na ciągniku, jak również zapewnia
zasilanie całej instalacji bez konieczności podłączania dodatkowych przewodów.

Puszka jest łatwa w montażu, wystarczy przykręcić ją w dogodnym miejscu na
maszynie, dodatkowo nie wymaga modyfikacji istniejącej instalacji elektrycznej.

Podstawowe cechy puszki przyłączeniowej:
- solidna aluminiowa obudowa odporna na uszkodzenia
- dwa wbudowane, wymienne bezpieczniki przeciwprzepięciowe 25A
Zapytaj o produkt

W dniu 15 września 2021 r. Elplant Sp. z o.o. podpisała umowę nr POIR.01.01.01-00-2146/20 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych urządzeń specjalnego przeznaczenia do zastosowania w budowie maszyn rolniczych, o wysokim udziale elektroniki i zaawansowanych systemów automatyzacji”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań technicznych realizujących zabiegi agrotechniczne w sposób minimalizujący nakłady energetyczne, pracę ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Całkowity koszt projektu: 6 543 375,00 zł

Dofinansowanie: 4 719 275,00 zł