Zaloguj
Elektroniczne sterowniki
do maszyn rolniczych
Nasza strona wykorzystuje ciasteczka.

Siewnik

Elektroniczny zestaw sterowania siewnikiem.

Skład zestawu:
  • Sterownik z przewodem zasilającym (1,5m)
  • Kolektor z przewodem sterującym i przewodami do czujników oraz do siłowników
  • Czujniki i magnesy
  • Czujnik drogi (CK K), czujnik przekładni (CK K), czujnik ścieżek (CK K), czujnik nasion (CK P)
  • Rzepy do mocowania sterownika
  • Instrukcja obsługi
Zapytaj o produkt

W dniu 15 września 2021 r. Elplant Sp. z o.o. podpisała umowę nr POIR.01.01.01-00-2146/20 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych urządzeń specjalnego przeznaczenia do zastosowania w budowie maszyn rolniczych, o wysokim udziale elektroniki i zaawansowanych systemów automatyzacji”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań technicznych realizujących zabiegi agrotechniczne w sposób minimalizujący nakłady energetyczne, pracę ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Całkowity koszt projektu: 6 543 375,00 zł

Dofinansowanie: 4 719 275,00 zł