Zaloguj
Elektroniczne sterowniki
do maszyn rolniczych
Nasza strona wykorzystuje ciasteczka.

Sterownik do siewnika

Elektroniczny sterownik do siewnika rzędowego
 • Sprawdzanie obecności nasion w skrzyni ładunkowej; w przypadku braku włącza się alarm
 • Obsługę znaczników bocznych
 • Pomiar prędkości jazdy z dokładnością do 0,1 [km/h]
 • Pomiar przejechanej podczas pracy powierzchni [ha]
 • Pomiar czasu pracy urządzenia [h] z dokładnością do 1 minuty
 • Pomiar uzyskanej wydajności [ha/h]
 • Pomiar wielkości pracy na trzech niezależnych programach (polach)
 • Przez pracę na trzech niezależnych programach należy rozumieć niezależne obliczanie przejechanej podczas pracy powierzchni, czasu pracy, osiągniętej wydajności. Umożliwia to nam np. porównanie osiągniętej wydajności na trzech różnych polach.
 • Kontrola przełożenia oraz działania przekładni bezstopniowej
 • Sterownik po włączeniu i rozpoczęciu siewu sprawdza aktualne przełożenie przekładni bezstopniowej; po sprawdzeniu przełożenia zapamiętuje tę wartość i każda zmiana przełożenia np. podczas przypadkowego rozluźnienia dźwigni ustawienia lub braku obrotów wałka wysiewającego powoduje włączenie alarmu.
 • Wyświetlanie stanu czujników kontaktronowych
 • Ponieważ czujniki kontaktronowe najbardziej narażone są na uszkodzenia mechaniczne, mamy możliwość szybkiej oceny sprawności ich działania i ewentualnego usunięcia usterki we własnym zakresie poprzez wymianę uszkodzonego czujnika, bez potrzeby wzywania serwisu.
 • Wyświetlanie sumy przejechanych hektarów od momentu zainstalowania na siewniku (wielkość niekasowalna)
 • Przydatne jest chociażby w celu obliczenia raty amortyzacji. Poza tym dostarcza cennej informacji producentowi sprzętu.
 • Wyświetlanie numeru seryjnego i roku produkcji maszyny
 • Automatyczną kontrolę przełożenia oraz działania przekładni bezstopniowej
 • Włączanie ścieżek technologicznych według ustalonego cyklu
 • Sygnalizacja położenia znaczników bocznych
 • Złącze zasilające w standardzie DIN 9680
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

W dniu 15 września 2021 r. Elplant Sp. z o.o. podpisała umowę nr POIR.01.01.01-00-2146/20 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych urządzeń specjalnego przeznaczenia do zastosowania w budowie maszyn rolniczych, o wysokim udziale elektroniki i zaawansowanych systemów automatyzacji”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań technicznych realizujących zabiegi agrotechniczne w sposób minimalizujący nakłady energetyczne, pracę ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Całkowity koszt projektu: 6 543 375,00 zł

Dofinansowanie: 4 719 275,00 zł