Zaloguj
Elektroniczne sterowniki
do maszyn rolniczych
Nasza strona wykorzystuje ciasteczka.

Licznik Mały

Elektroniczny licznik owinięć/bel do owijarek
  • Zasilanie z 2 baterii R06 (AAA)
  • Bieżąca obserwacja procesu nawijania (licznik ilości owinięć)
  • Programowalna ilości owinięć (od 12 do 48)
  • W zależności od tego jakiej używamy folii do owijania możemy zaprogramować ilość owinięć po przekroczeniu której włącza się alarm.
  • Wyświetlanie sumy owiniętych bel od momentu zainstalowania na owijarce (wielkość niekasowalna).
  • Przydatne jest chociażby w celu obliczenia raty amortyzacji. Poza tym dostarcza cennej informacji producentowi sprzętu.
  • Wysokiej jakości złącze 3-stykowe
Zapytaj o produkt

W dniu 15 września 2021 r. Elplant Sp. z o.o. podpisała umowę nr POIR.01.01.01-00-2146/20 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych urządzeń specjalnego przeznaczenia do zastosowania w budowie maszyn rolniczych, o wysokim udziale elektroniki i zaawansowanych systemów automatyzacji”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań technicznych realizujących zabiegi agrotechniczne w sposób minimalizujący nakłady energetyczne, pracę ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Całkowity koszt projektu: 6 543 375,00 zł

Dofinansowanie: 4 719 275,00 zł