Zaloguj
Elektroniczne sterowniki
do maszyn rolniczych
Nasza strona wykorzystuje ciasteczka.

Sterownik UNI-XNowość

Sterownik uniwersalny dzięki swojej modularnej budowie umożliwia podłączanie i dopasowanie do różnych maszyn rolniczych.
 • Pomiar prędkości jazdy z dokładnością do 0,1 [km/h]
 • Pomiar czasu pracy urządzenia [h] z dokładnością do 1 minuty
 • Pomiar uzyskanej wydajności [ha/h]
 • Pomiar wielkości pracy na trzech niezależnych programach (polach)
 • Przez pracę na trzech niezależnych programach należy rozumieć niezależne obliczanie przejechanej podczas pracy powierzchni, czasu pracy, osiągniętej wydajności. Umożliwia to nam np. porównanie osiągniętej wydajności na trzech różnych polach.
 • Wyświetlanie stanu czujników kontaktronowych
 • Ponieważ czujniki kontaktronowe najbardziej narażone są na uszkodzenia mechaniczne, mamy możliwość szybkiej oceny sprawności ich działania i ewentualnego usunięcia usterki we własnym zakresie poprzez wymianę uszkodzonego czujnika, bez potrzeby wzywania serwisu.
 • Wyświetlanie numeru seryjnego i roku produkcji maszyny
 • Wysokiej jakości niemieckie złącze zasilające
 • Wymiary sterownika 185 x 80 x 38 mm (szerokość / wysokość / głębokość)
 • Oznaczenie CE.
 • Zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej oraz normami zharmonizowanymi.

Do sterownika w wersji podstawowej można podłączyć maksymalnie 2 czujniki (kontaktronowy + indukcyjny lub pojemnościowy). Każda z przykładowych konfiguracji posiada standardowe możliwości sterownika uniwersalnego oraz dodatkowe, opisane funkcje.
Przykłady zastosowań do różnych maszyn:

Owijarki:
 • Czujnik ilości owinięć
 • Obok standardowych funkcji sterownik będzie pozwalał na zaprogramowanie ilości owinięć, bieżącą obserwację procesu owijania, pomiar ilości owiniętych bel oraz informował o nieprawidłowym przebiegu owijania.

Opryskiwacze:
 • Czujnik drogi
 • Oblicza teoretyczną wypryskiwaną dawkę na hektar.

Rozsiewacze:
 • Czujnik drogi
 • Oblicza teoretyczną wysiewaną dawkę na hektar.
 • Czujnik drogi + czujnik obrotów ślimaka
 • Dodanie czujnika obrotów ślimaka pozwala na obliczanie rzeczywistej wysiewanej dawki na hektar.
 • Czujnik drogi + czujnik obrotów tarcz wysiewających
 • Dodanie czujnika obrotów tarcz pozwala na kontrolę poprawności wysiewu przy szerokościach roboczych powyżej 12 m.

Prasy:
 • Prasy: Czujnik ilości bel
 • Obok standardowych funkcji zlicza ilość owiniętych lub sprasowanych bel.

Liczniki:
 • Obrotomierz: Obrotomierz
 • Pokazuje prędkość obrotową podzespołu maszyny.
 • Licznik hektarów: Czujnik drogi + czujnik pracy
 • Oblicza rzeczywistą, obrobioną powierzchnię.
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

W dniu 15 września 2021 r. Elplant Sp. z o.o. podpisała umowę nr POIR.01.01.01-00-2146/20 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych urządzeń specjalnego przeznaczenia do zastosowania w budowie maszyn rolniczych, o wysokim udziale elektroniki i zaawansowanych systemów automatyzacji”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań technicznych realizujących zabiegi agrotechniczne w sposób minimalizujący nakłady energetyczne, pracę ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Całkowity koszt projektu: 6 543 375,00 zł

Dofinansowanie: 4 719 275,00 zł