Zaloguj
Elektroniczne sterowniki
do maszyn rolniczych
Nasza strona wykorzystuje ciasteczka.

Licznik Duży

Elektroniczny licznik owinięć/bel do owijarek
 • Zasilanie z instalacji elektrycznej ciągnika
 • Bieżąca obserwacja procesu nawijania (licznik ilości owinięć)
 • Pomiar ilości owiniętych bel
 • Pomiar czasu pracy urządzenia [h] z dokładnością do 1 minuty
 • Pomiar uzyskanej wydajności [bel/h]
 • Pomiar wielkości pracy na trzech niezależnych programach (polach)
 • Przez pracę na trzech niezależnych programach należy rozumieć niezależne obliczanie ilości owiniętych bel, czasu pracy, osiągniętej wydajności. Umożliwia to nam np. porównanie osiągniętej wydajności na trzech różnych polach.
 • Programowalna ilości owinięć (od 12 do 48)
 • W zależności od tego jakiej używamy folii do owijania możemy zaprogramować ilość owinięć po przekroczeniu której włącza się alarm; wizualny i dźwiękowy.
 • Wyświetlanie stanu czujnika kontaktronowego
 • Ponieważ czujniki kontaktronowe najbardziej narażone są na uszkodzenia mechaniczne, mamy możliwość szybkiej oceny sprawności ich działania i ewentualnego usunięcia usterki we własnym zakresie poprzez wymianę uszkodzonego czujnika, bez potrzeby wzywania serwisu.
 • Wyświetlanie sumy owiniętych bel od momentu zainstalowania na owijarce (wielkość niekasowalna)
 • Przydatne jest chociażby w celu obliczenia raty amortyzacji. Poza tym dostarcza cennej informacji producentowi sprzętu.
 • Wyświetlanie numeru seryjnego i roku produkcji maszyny
 • Wysokiej jakości złącze 3-stykowe

Zapytaj o produkt