Zaloguj
Elektroniczne sterowniki
do maszyn rolniczych
Nasza strona wykorzystuje ciasteczka.

O nas

Nasza firma została założona w 1995 roku. Projektujemy i produkujemy urządzenia elektroniczne służące do kontroli i sterowania maszyn rolniczych. Przeważająca część urządzeń jest testowana już od wersji prototypowej we własnym gospodarstwie rolnym.

Doświadczenia zdobyte w trakcie obsługi własnego gospodarstwa rolnego różnego rodzaju maszynami, w połączeniu z wieloletnim okresem ciągłego udoskonalania naszych urządzeń, czy to po konsultacjach z odbiorcami, czy też z powodu postępu technologicznego, czyni z naszej firmy wiarygodnego i godnego zaufania partnera kooperacyjnego w dziedzinie elektroniki w rolnictwie.

W dniu 15 września 2021 r. Elplant Sp. z o.o. podpisała umowę nr POIR.01.01.01-00-2146/20 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych urządzeń specjalnego przeznaczenia do zastosowania w budowie maszyn rolniczych, o wysokim udziale elektroniki i zaawansowanych systemów automatyzacji”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań technicznych realizujących zabiegi agrotechniczne w sposób minimalizujący nakłady energetyczne, pracę ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Całkowity koszt projektu: 6 543 375,00 zł

Dofinansowanie: 4 719 275,00 zł